O nasPublikacjePolecamy

mapa_edo

[23.07] lesbian porn Poszukiwanie partnerów - Łotwa

Łotewskie hrabstwo Ozolnieki planuje realizację projektu w Działaniu 2.2. Sieci miast w partnerstwie czterech samorządów z czterech krajów uczestniczących w programie "Europa dl obywateli". Projekt zaplanowano na 12 miesięcy - od stycznia do grudnia 2016 roku, a jego zakres celebrity porn pics tematyczny obejmuje wspieranie lokalnej przedsiębiorczości poprzez działania realizowane wspólnie przez organizacje pozarządowe, samorządy, przedsiębiorstwa i obywateli. Wymiana dobrych praktyk i wspólne warstzaty, seminaria i konferencje mają doprowadzić do wypracowania nowych rozwiązań opartych na współpracy międzysektorowej i międzyinstytucjonalnej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 short term loans lipca.
 


Decrease font size Default font size Increase font size

Newsletter

formularz wydarzenia dofinansowanie poddziałania wsparcie eacea projektu obywateli konkurs europa

crea-logo